top of page

"METAMORPHOSIS"
NEW MEDIA MORDEN DANCE. Shanghai, China 

WDCC  (WORD DESIGN CITIES CONFERENCE), OPENING SHOW, SHANGHAI, CHINA, 2023.09.26

METAMORPHOSIS

 

presents a range of content from everyday objects to societal landscapes, from cutting-edge technology to natural ecosystems. Through poetic expression, it interprets the contribution of design in shaping urban culture and anticipates the evolution and transformation of design in the era of intelligence.

Producer: Yongqi Lou
Director: Yinan Zhang,

Executive Director: Yuejuan Li

Choreography & Dance: Huixia Ma, Menghan Niu, Zhijie Li, Yingqi Yang

Original Music: Johnna Niegl

Visual Design: Yinan Zhang, Yu Wu, Feng Shi, Chrngchao Tan, Siheng Fen, Wenyi Liu, Yichi Liu, Junyu Liu, Xinyue Zhang, Yutong Fu, Lvyun Shi, Hongyu Yue, Fengyu Wang, Ouqi Zhang, Yuejuan Li, Yi Jin, Yousheng Wei, Shufeng Yang, Tianrun Gu, Qixuan Hu

Lighting Design: Benjamin Tan

Stage manager: Jin Liu, Qing Deng

Chinese Guzheng Performance: Yuyun Liu

Vocal: Qing Deng

Photography: Zhou Wu, Cifeng Lin, Youxiang Lin

Document video editing: Yinan Zhang

Project assistant: Zhao Liu

Special thanks: Shanghai Theatre Academy Lin Zhang
 

BEHIND-THE-SCENES RECORDING GALLERY

"METAMORPHOSIS"
NEW MEDIA MORDEN DANCE 

DOCUMENTARY VIDEO

bottom of page